GEZINSTHERAPIE

Gezinstherapie

“Het gezinsleven”. Het klinkt als iets heel vanzelfsprekends.


Het gezin zou de plek bij uitstek moeten zijn waar iedereen zich veilig en geborgen weet en waar iedereen zichzelf

kan zijn. Toch ziet de realiteit er soms anders uit.

Uiteraard komt er in elk gezin wel eens ruzie voor en ook elk gezin maakt wel eens een mindere periode door. De draad wordt uiteindelijk weer opgepikt en het gezin kan verder.


Spijtig genoeg lukt dit niet altijd. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld meer scheidingen dan ooit en ook het aantal nieuw samengestelde gezinnen groeit. Daarnaast vraagt ook de huidige maatschappij veel van ons. Wij leren vaak van op heel jonge leeftijd om de lat erg hoog te leggen. We kunnen vaak niet anders dan ons gezin in te passen in die race. Ook kinderen en ouders met hun beperkingen komen mekaar tegen in het gezin. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de combinatie van al deze verschillende factoren regelmatig zorgt voor emotionele kwetsuren en verstoorde relaties binnen het gezin.


Wanneer het niet meer lukt om er als gezin zelf uit te komen, kan het zinvol zijn om er hulp bij te vragen. In gezinstherapie komt iedereen aan bod met zijn of haar verhaal. Ieder krijgt zijn support of ondersteuning. Vaak gaat het om het opnieuw tot stand brengen van een wenselijke communicatie en opnieuw leren luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Ook het herstellen van wederzijds respect en elkaars grenzen leren accepteren en respecteren, is vaak aan de orde. Hoe toon je elkaar dat je om elkaar geeft? Dit zijn allemaal items die vaak om aandacht vragen in gezinstherapie.


Aangezien elk gezin uniek is, bekijken we per situatie wat nodig en wenselijk is. Vaak starten we een traject voor gezinstherapie met het volledige gezin en kijken we tijdens het traject of er eventueel ook individuele noden zijn. Ook de omgekeerde beweging kan: eerst starten met het individu om in een later stadium met het hele gezin te werken.

Wij hebben geen vaststaand traject uitgestippeld, maar we willen vooral zorg op maat leveren.


Vanwege de complexiteit van hulpvragen die je als gezin kan tegenkomen, werken we steeds met twee psychotherapeuten samen in gezinstherapie. Dit zorgt voor een comfortabelere verdeling van de aandacht over de verschillende gezinsleden waardoor de meerzijdige partijdigheid, die onontbeerlijk is in deze trajecten, minder makkelijk in het gedrang nemen


Voor het inplannen van een intakesprek voor gezinstherapie kan u contact opnemen met Arne op 0488 58 97 79 of arne@psychopraktijkmerksem.be of met Nora op 0485 13 57 89 of nora@psychopraktijkmerksem.be.