INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE

Individuele psychotherapie

Gestaltpsychotherapie


Gestaltpsychotherapie wordt ook wel de therapie van het contact genoemd omdat het contact tussen therapeut en cliënt(e) centraal staat.


Vanuit wat ons opvalt in dit contact, proberen we om jou als cliënt(e) bewuster te maken van bepaalde patronen. Dit doen we door je gewaarzijn of awareness over je situatie te vergroten. Door je gewaarzijn te vergroten, kan je bewuster handelen en bewuster keuzes maken. Je wordt je dus meer bewust van wat er in je situatie aan de hand is.


De bedoeling is om eerst binnen de veilige omgeving van de therapieruimte, maar later ook daarbuiten te experimenteren met gedrag waarvan je daarvoor nog geen besef of gewaarzijn had. Dit gedrag is dan jouw nieuwe antwoord op je situatie.


Kortom, we gaan je blik op jouw situatie verruimen met als doel dat er vanuit die ruimere blik verandering optreedt. Het is een bewustmakingsproces van datgene wat er in het begin al aanwezig was, maar nog niet zichtbaar of duidelijk.


Als gestaltpsychotherapeut kijken wij niet naar een cliënt(e) als iemand met een psychische ziekte, maar wel als iemand die op een voor hem/haar zo adequaat mogelijke manier antwoord biedt op datgene wat er zich in zijn/haar omgeving voordoet. We onderzoeken samen hoe het komt dat je angstig, gespannen, depressief, … bent en we kijken of het mogelijk is om een ander passend antwoord op jouw situatie te formuleren.


Gestalttherapie is voor iedereen geschikt, maar wij focussen ons vooral op personen die op een bepaald moment in hun leven zijn vastgelopen. Het gaat dan voornamelijk over personen vanaf 16 jaar die op één of meerdere domeinen in hun leven zorgen of moeilijkheden ondervinden.


Je kan bij ons terecht met:

 • problemen in het persoonlijk functioneren
 • relatieproblemen
 • depressie
 • angsten
 • burn-out
 • bore-out
 • stressklachten
 • opvoedingsproblemen
 • verlieservaringen
 • trauma
 • holebi-gerelateerde vragen
 • zingeving
 • ...